Případová studie společnosti FARMTEC

Farmtec se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti investic
do zemědělství, především v živočišné výrobě a v obnovitelných zdrojích energie.

Jejich dlouholeté zkušenosti v oboru projekčních
a inženýrských prací využívají firmy pro pořízení nových stájí, bioplynových stanic
či při potřebě inovace stávajících technologií.

I TECHNOLOGICKÉ FIRMY INOVUJÍ SVÉ PROCESY

Společnost Farmtec v Jistebnicích se také rozhodla inovovat procesy firemního stravování a přejít
z e-mailového a ručního objednávání do Lunchdrive. Při konzultaci zaznělo naprosto jasně, zautomatizovat veškeré procesy a zjednodušit všem objednávání.

9 ZÁSADNÍCH PARAMETRŮ PRO VÝBĚR

 • zefektivnit objednávání a umožnit zaměstnancům přístup k systému 24/7
 • získat aktuální data o objednávkách celé firmy 24/7
 • umožnit objednávání od 4 dodavatelů jídel s vlastními uzávěrkami
 • nastavit automatizovaný výpočet příspěvků zaměstnavatele
 • umožnit výdej jídel v jedné kantýně pomocí výdejního terminálu
 • k identifikaci používat stávající čipy zaměstnanců
 • vyvinout vlastní sestavy pro import do účetního systému
 • zpřístupnit zaměstnancům burzu obědů všech dodavatelů jídel
 • umožnit objednávání do fondu repre

Tato kritéria Lunchdrive splnil, vrhli jsme do měsíčního testovacího provozu. Nutno dodat, že se jednalo
o prvního budoucího klienta se 4 dodavateli jídel a díky tomu jsme testování na obou stranách věnovali více času.

BYL OBJEVEN… BUG

Objednávkový terminál prošel zásadním a důkladným testováním. Nejenže se protestovaly různorodé uzávěrky dodavatelů, ale i možnosti odhlašování a přihlašování jídel před uzávěrkou. Zde se podařilo odchytit Farmtecu bug (chyba), který umožnil změnit objednávku strávníka od dodavatele s delší dobou uzávěrky k dodavateli, který umožňuje uzávěrku kratší. Bug se projevoval pouze při změně z jednoho
na dalšího dodavatele, o to to byl bug záludnější. Při klasickém objednání uzávěrka fungovala správně.
Na druhý den po nahlášení bugu jsme poslali opravu do aplikace a od té doby vše šlape jako po másle.

OBJEDNÁVKOVÝ TERMINÁL O KUS LEPŠÍ

Samozřejmě, že i v Lunchdrive má vývojové oddělení úkolů jako máku, ale pokud dává úpravy či vylepšení smysl, tak jej upřednostníme. Při testování vyšlo najevo, že by bylo uživatelsky příjemnější při napojení
na více dodavatelů jídel v prostředí objednávkového terminálu přidat tagy k objednávkám. Při přihlášení
k objednávkovému terminálu tak strávníci okamžitě mají přehled, od kterého dodavatele mají na daný den v týdnu objednáno.

Nastaveno, nasazeno, aplikace se plní daty o objednávkách a výdeji. Pozornost se obrací k sestavám
pro účetní oddělení. Vyvíjíme scripty, které vypočítají sestavy dat určené pro nahrání přímo do účetního systému firmy s rozklady do středisek, přepočty a výpočty podle potřeby. I to se zadařilo.

O 38 HODIN VÍCE ČASU A CHYBOVOST NULA

Paní zastřešující ve firmě výdej jídel a objednávání jídel čerpá na 1 klik veškerá data o objednávkách zaměstnanců. Výdejní terminál jí umožňuje po přiložení čipu strávníka jasné informace o objednávce
a zaznamenává čas výdeje. Automaticky se také vypočítávají odebrané porce a na první pohled je patrné, kolik jídel a komu zbývá ještě vydat. —–> Úspora 25 hodin měsíčně.

Účetní oddělení může kdykoliv vyexportovat sestavy podle období v Lunchdrive pro získání dat
o srážkách mezd a spustit výpočet vlastních sestav.—–> Úspora 13 hodin měsíčně.

Lunchdrive k tomu navíc pomohl odstranit chybovost v objednávkách související s ručním úpravami, zpřehlednil stavy objednávek k jednotlivým dodavatelům.

Zaměstnanci dostali možnost převzít odpovědnost za své objednávky, možnost odhlašování jídel
i poskytnutí jídla do burzy jídel z pohodlí domova. Příjemným bonusem je také jasný přehled
o odebraných jídel s výpočtem příspěvku zaměstnavatele za zvolené období.

Objednávání od více dodavatelů díky Farmtecu prošlo zátěžovou zkouškou a jsme rádi, že se prostředí aplikace Lunchdrive dokázalo přizpůsobit i tak náročným požadavkům klienta. 💙

A JAK TO VIDÍ FARMTEC?

Hlavní přínosy:

 • na systému objednávání oceňujeme možnost online objednávání z PC a mobilních zařízení
 • možnost objednaného oběda dát do burzy jídel
 • přehledné vydávání obědů za pomoci výdejového terminálu
 • měsíční reporty na míru – likvidace faktur, srážky zaměstnanců z mezd – přímý import do účetního programu

Návrh na zlepšení:

 • vylepšení UX v aplikaci při objednávání obědů

Návrh na zlepšení si bereme k srdci a pilně pracujeme na nové aplikaci a jejím designu.
10. narozeniny totiž klepou na dveře a chtělo by to oslavit ve velkém 🙂