Nové zajímavé funkce a užitečná vylepšení #2

Přinášíme další rozšíření a vylepšení, která nejenže ušetří čas a peníze, ale hlavně životní prostředí.

Hromadné objednávání obědů v obalech

Toto vylepšení vzniklo na přání klientů, kteří dodávají do firem obědy v obalech i gastronádobách. Některé firmy v nonstop provozu totiž potřebují obědy či večeře uchovat pro zaměstnance na pozdější dobu. Toto vylepšení může v systému zadat administrátor účtu při hromadných objednávkách za celou firmu. Při hromadné objednávce na jednotlivý den tedy stačí pouze zadat počet obalů u objednávaných jídel. Dodavatel obědů pak má při expedici 100% přehled, kolik porcí bude dodávat v gastro nádobách a kolik v balení po jedné porci.

Volba druhu obalu u jednotlivých jídel

V našem rozsáhlém průzkumu mezi uživateli jsme získali cenné podněty ohledně obalů jídel. Většina strávníků preferuje možnost využívat vlastní jídlonosiče, které se “točí” u dodavatele jídel. Aby tato možnost byla proveditelná, tak jsme do našeho systému pro závodní stravování přidali možnost volby druhu obalu pro každou objednávku. Od nynějška si tedy můžete zvolit druh obalu, který preferujete. Ať se jedná o vlastní jídlonosič či jednorázový obal.