Stravenky nejsou jediný firemní benefit!

Benefity ve firmě řeší téměř bez přestání nejen personalisté, ale i finanční ředitelé a hlavně sami zaměstnanci. Posledně jmenovaná skupina je totiž na trhu práce opravdu horkým zbožím. V dnešní době zaměstnanec nehledí jen na konečnou částku na výplatní pásce, ale zajímá se i o firemní kulturu, prostředí a v neposlední řadě o stravování a další benefity, které bude moci využívat.

Firemní stravování

V době minulého režimu bychom těžko našli závod, kde zaměstnanci služeb jídelen nevyužívali. Jídelny, které v porevoluční době díky svým nabídkám upadly v nemilost, nyní zažívají svou renesanci. Ve větších kancelářských komplexech a nových průmyslových zónách se opakovaně rodí nové a nové jídelny, kantýny či se dováží jídla od dodavatelů.

Jak zaměstnancům chutná?

Proto jsme se zeptali samotných zaměstnanců, zda-li a jak jsou s nabídkou jídel spokojeni. Víc než polovina (53 %) dotazovaných zaměstnanců je s nabídkou, kvalitou a chutí v závodním stravování spokojeno. Nespokojeno s nabídkou je 18 % dotazovaných a 6 % stravování neřeší. Pozitivní je ale narůstající skupina lidí, kteří dávají podněty na zlepšení, a to celkem 23 %.

A co na to personalisté?

H/R pracovníci kladou patřičný důraz při hledání dodavatele firemního stravování hned několik hledisek. Nás ale zajímalo, zda-li je při výběru ovlivňují mimo cenových i jiné faktory. Celkem 53 % personalistů pohlíží při výběru dodavatele na kvalitu surovin, a to je v dnešní době velmi potěšující odpověď. 47 % se zajímá i o jednoduchý a přehledný software, který budou zaměstnanci pro objednávání jídel využívat. Ukázkový jídelníček si při výběrovém řízení na dodavatele závodního stravování nechá připravit 41 % personalistů a 35% z nich se navíc dotazuje po referencích. Abychom uvedli správně všechna data, tak cenu logicky zohledňuje 71 % všech dotazovaných personalistů.

Už ne jen stravenky!

Stravenky jsou v dnešní době neoddiskutovatelným benefitem. Nás ale zajímaly další výhody, které zaměstnanci ve firmách čerpají. Byli jsme velmi překvapeni pestrostí nabídky, kterou personalisté pro své zaměstnance připravují. Samozřejmým benefitem mimo stravenek (95 %) je pro zaměstnance ovoce či káva zdarma. Necelá třetina firem (30 %) zajišťuje v rámci firemních dní či větších oslav také služeb cateringu. O tomto benefitu jistě rádi uslyší majitelé restaurací: 25 % společností věnuje pravidelně svým zaměstnancům vouchery do restaurace jako dárek.

Ve firmách se také oslavují nově příchozí kolegové  – připravují se pro ně setkání s malým občerstvením. Tento benefit přispívající i k utužení kolektivu využívá skoro pětina dotazovaných. Novinkou na trhu odměn pro zaměstnance jsou tzv. Dny zdraví, které uspořádalo pro své zaměstnance již 13 % personalistů. Tomuto benefitu se budeme na našem blogu věnovat v dalším článku.

Průzkumu Lunchdrive.cz se účastnili stávající uživatelé softwaru pro hromadné stravování a na otázky z oboru H/R odpovídali přední personalisté z celé České republiky. Ankety pro zaměstnance se v únoru 2019 zúčastnilo 163 respondentů. Průzkum pro personalisty proběhl v březnu tohoto roku a odpovědělo 63 pracovníků v oboru H/R.