Nadlimitní plnění při poskytování stravovacích služeb zaměstnancům

V jaké výši můžete dopřát zaměstnanci dražší menu, aby to bylo pro společnost stále výhodné?

Při zajištění stravování pro zaměstnance prostřednictvím externího dodavatele je důležité vnímat hodnotu menu a jeho daňovou uznatelnost a dopad na samotnou mzdu zaměstnance. Zaměstnanec má za podmínek stavených v zákoníku práce nárok na příspěvek na stravování ze strany zaměstnavatele a to do výše 55 % z celkové ceny jednoho jídla za jednu pracovní směnu. Zároveň je tento příspěvek omezen horní hranicí, která je stanovena 70 % z maximálního limitu stravného, která činí 103 Kč pro rok 2020.

Znamená to, že daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele bude příspěvek do výše 72,10 Kč (70 % ze 103 Kč).  Objedná-li si zaměstnanec na lunchdrive.cz menu v hodnotě 131,10 Kč bez DPH, zaměstnavatel se podílí 55 % z ceny menu a zaměstnanec 45 %. Pro zaměstnavatele se jedná o maximální výši daňové znatelnosti v oblasti poskytování stravovacích služeb zaměstnancům.

Vše nad rámec této ceny se stane daňově neuznatelným nákladem. Lunchdrive.cz veškerou potřebou agendu za měsíc za všechny zaměstnance připraví na jeden klik. S daty se pak dá dále pracovat v excelu či naimportovat pomocí xml do pohody. Samotné nastavení pro skupinu zaměstnanců se provede v nastavení firmy.