Výzva provozovatelů závodního stravování

Vzhledem k vládnímu nařízení, které uzavřelo všechna závodní stravování, požadujeme, aby bylo toto nařízení přehodnoceno naší hygienickou stanicí. 

V našem provozu denně odstravujeme stovky zaměstnanců, kteří dodržují zpřísněné hygienické opatření dle Vašeho nařízení: 

  1. Do jídelny přicházejí omezené skupiny zaměstnanců, kteří spolu pracují v provozu. Měří se jim teplota. Není přípustné, aby se stravovala skupina zaměstnanců z provozu jiného či dokonce jiné firmy.
  2. Tyto skupiny jsou navíc omezeny počtem vpuštěných osob do prostoru jídelny tak, aby mohly být dodržována minimální vzdálenost při konzumaci jídel a také jsou časově omezeni, aby nevznikaly fronty čekajících před vstupem.
  3. Místa určená pro stravování jsou kapacitně omezena. Do jídelen se vpouští maximálně 30% zaměstnanců oproti “běžnému” provozu dle Vašeho doporučení. 
  4. Osoby stravující se v jídelně mají k dispozici dezinfekci a místo pro umytí a usušení rukou. Dodržuje se doporučení pro samoobslužný odběr příborů.
  5. Po každé skupině zaměstnanců se dezinfikují stravovací prostory, dezinfekcí se omyjí se židle i stoly a pulty, které slouží pro vydání jídel. 
  6. Zaměstnanci výdeje jídel jsou pravidelně testování, dodržují hygienická nařízení, používají hygienické pomůcky stanovené vládním nařízením a k dalším pomůckám v případě poničení či znečištění mají kdykoliv přístup.
  7. Dbají a jsou seznámeni s platnými hygienickými pravidly a novými vládními nařízeními, která jsou už tak v závodním stravování velmi přísná a jsou pravidelně kontrolovány. 
  8. Použité nádobí má oddělenou manipulaci tak, aby nedošlo ke kontaminaci s jakoukoliv další osobou či činností v provozu.
  9. O všech výše uvedených bodech jsou pravidelně vedeny zápisy a záznamy, které jsou pro případ kontroly k nahlédnutí. 

Nebráníme se ani provedení vizuálního záznamu, který bude dokládat, že výše uvedená pravidla dodržujeme. 

Nedomníváme se totiž, že pokud zaměstnanci budou konzumovat ať už námi dodané jídlo v krabičkách či přinesené z domova, v šatnách, krabičkách či v -3°C na parkovišti, budou výše uvedená pravidla dodržována. V tu chvíli totiž nebude možné na způsob stravování dohlédnout a udržet jej v přísném hygienickém režimu se všemi platnými vládními nařízeními. 

Proto vyzýváme Vás, naši hygienickou stanici jako orgán, který dohlíží na dodržování všech platných opatření, abyste nám sdělili Váš postoj k našim opatřením a případně upřesnili či doplnili podmínky, v jakých prostorách se mají zaměstnanci stravovat. V provozu či v šatnách to totiž možné opravdu není. 

V ……….., dne………. 

Podpis

Žádost ke stažení zde: